Trang web lấy file mp3 từ video youtube

Trang web 1: Đầu tiên các bạn vào site: http://snipmp3.com/
Dán like video youtube cần trích ra file nhạc mp3 vào, sau đó nhấn Convert


Chờ đến khi convert xong sẽ hiện ra Open Containing Folder, nhấn vào để vào thư mục chứa file mp3 vừa tải 


Trang web 2: Bạn vào site: http://keepvid.com/
Dán link video youtube vào ô trống và nhấn Download

Cả 2 tool trên đều cần java, nếu máy bạn chưa có thì tải Java ở link này: http://java.com/en/download/index.jsp

1 comments:

Pham Duy Anh said...

Thaks:XD

Post a Comment