Cách tạo nick yahoo số điện thoại


Xem ở tiêu chuẩn 720p cho rõ nét
Chú ý: Sau khi điền xong hết các thông tin, bạn nên nhấn vào “Try a new code” để nó load cái captcha khác, bạn gõ captcha (mã code) vào, sau đó mới nhấn Create My Account. Như vậy tỉ lệ thành công là 100%
p/s Nếu tạo đúng như hướng dẫn mà vẫn không được như bước cuối cùng trong video, có nghĩa là nick số điện thoại đó đã bị người khác tạo rồi, ví dụ như 0905522005 được tạo rồi thì mình tạo nick đại loại như 84905522005 sẽ ok

0 comments:

Post a Comment