Loại bỏ biểu tượng shortcut trong Windows 8


Sau khi cài windows 8 xong,cài hết các phần mềm cần thiết, việc tiếp theo là mình sẽ lại bỏ biểu tượng shortcut ở góc trái mỗi icon . Vì sao à ? Vì mình thấy loại bỏ rồi, icon nhìn sẽ đẹp hơn 
Bước 1: Nhấn Ctrl + R để mở hộp thoại run, nhập vào : Regedit -> enter
Bước 2: Tìm đến các khoá: 
“HKEY_LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer”

Bước 3: Nhấp chuột phải vào khóa Explorer và chọn “New” > chọn “Key” và đặt tên là “Shell Icons”
Bước 4: - Chọn khóa “Shell Icons” vừa mới tạo > nhấp chuột phải vào cửa sổ bên phải và chọn “New” > “String Value” > và đặt tên là “29″.
- Nếu bạn muốn loại bỏ biểu tượng shortcut thì để nguyên như vậy, tức là phần giá trị của “29″ bạn để trống. Ngược lại, nếu bạn muốn hiển thị một icon khác thì hãy nhấp đúp vào giá trị “29″ > cửa sổ hiện ra bạn nhập vào đường dẫn của icon.


Bước 5: Khởi động lại máy tính để thấy sự thay đổi 

0 comments:

Post a Comment