Một số tool active win8


1. Active.Windows 8.Oneclick .5seconds
Bước 1: Download tool active : chọn 1 trong số các link sau:
Dropbox
Mediafire
Kleii
Bước 2: Giải nén và chạy file active bằng cách Run as Adminstration
(lưu ý sau khi chạy máy sẽ tự động reset, vì vậy bạn cần lưu tài liệu gì thì lưu trước khi làm đi nhé)
Bước 3: Chờ máy tính khởi động lại win 8 của bạn sẽ được active
Lưu ý: Nếu bị lỗi màn hình xanh là do bạn chọn Region Format là Vietnam. Sửa lại US sẽ không lỗi nữa. 

0 comments:

Post a Comment