"Đồ chơi" cho Note 3 [đã test trên N9005]

1. Thời tiết trong suốt:
 Link download:
https://www.dropbox.com/s/isx22bnfobhgzhn/Thoi%20tiet%20trong%20suot.rar
Hướng dẫn:
- Copy đè 2 file AccuweatherPhone2013.apk và WeatherWidgetDaemon.apk  trong thư mục Thoi tiet trong suot  vào /System/app
- Set quyền 6-4-4 ( rw-r--r--)
- Thêm lại Widget Thời tiết để nó thành trong suốt là thành công.
Video hướng dẫn:  http://youtu.be/9Egii-dlkNw

2. Lịch âm:


Link download:
https://www.dropbox.com/s/vu6cvkh6fyx2rg0/LichAm.rar
Hướng dẫn:- Tải về giải nén, copy file SecCalendarProvider.apk feature.xml vào điện thoại.
- Dùng Root Explorer copy đè file SecCalendarProvider.apk trong điện thoại vào thư mục /system/priv-app .Set quyền 6-4-4 ( rw-r--r--)
- Copy đè file feature.xml vào thư mục /system/csc , sét quyền 6-4-4
- Vào Setting (cài đặt) -> Quản lý ứng dụng -> chọn tab Tất cả -> Tìm app "Nơi lưu trữ lịch" -> Nhấn vào xóa dữ liệu.
- Reboot lại điện thoại

Video hướng dẫn: http://youtu.be/36ZXUT8JjsI

3. Icon Pin
4. Theme
Hướng dẫn: 
- Copy file SecThemeChooser_preload.apk  vào /System/App -> Set  6-4-4
- Copy file SecLauncher4.apk vào  /System/priv-App -> Set  6-4-4
- Copy các theme muốn sử dụng vào  /System/App -> Set  6-4-4
- Reboot điện thoại

5. Máy tính (S5):  

Link down: https://www.dropbox.com/s/hvslocwjb9wnt2v/MayTinhS5.rar
Hướng dẫn: Copy file SecCalculator_3d.apk (nếu thích dùng 3D) hoặc SecCalculator2.apk (nếu thích dùng 2D) vào /System/App -> Set 6-4-4

* Máy tính 2D:  Link download:
* Máy tính 3D: Link download:6. File của bạn (S5) :

Hướng dẫn: Copy file SecMyFiles2014.apk vào /System/Priv-App -> Set 6-4-4

7. Tin nhắn (S5):
Hướng dẫn: 
- Copy file SecTelephonyProvider.apk vào /System/app  -> Set 6-4-4
- Copy file SecMms.apk vào /system/priv-app  -> Set 6-4-4
- Reboot

8. Keyboard Trắng:
Link: https://www.dropbox.com/s/0m0iztzcmxjd3w4/BanPhimWhite.rar

Hướng dẫn: 
Copy SamsungIME.apk vào  /System/app  -> Set 6-4-4 -> Reboot


8. Đèn pin (Xposed Torch)
9. Khóa ánh sáng

1 comments:

Bui Van Hieu said...

chưa xong phần 6,7,8,9 à em!

Post a Comment