Tool aroma Remove Apps (for note 3) đã test trên N9005

Lưu ý:
- Nếu máy dùng app play music và play video mặc định của samsung thì ko gỡ phần: Samsung Music và Samsung Video( nếu không sẽ ko play video hay nhạc được mà phải cài thêm trình nghe nhạc và video khác)

Hình ảnh:


   


Link Downloadhttps://www.dropbox.com/s/4ey8bj164f1kk9z/ModRemoveApps.zip

Các app có thể gỡ bỏ trong tool

TripAdvisor
Dropbox
Evernote
Flipboard
Youtube
Gmail
Google Hangout
Google Maps
Google Plus
Google Chrome
Google Search
Google Play Music
Google Play Books
Google Play Games
Google Play Movies
Google Play Magazines
Talkback
ChatON
My Files
Bloomberg
Browser Internet"
Group Play
Kies
WatchON
S Health
Story Album
S Translator
SketchBook
Help
My Magazine
Gear Manager
Samsung Email
Samsung Hub
Samsung Video
Samsung Music
Samsung AllShare
Samsung S Voice
Samsung S Finder
Samsung Push Client
Samsung Apps
Google Drive
Blurb

0 comments:

Post a Comment